Latest Posts

Pauline Bird

Wythnos Ymwybyddiaeth Celcio Genedlaethol 2024 (dydd Llun 13 Mai – dydd Gwener 17 Mai)

Er mwyn dathlu 10 mlynedd ers trefnu’r wythnos ymwybyddiaeth gyntaf, mae’r thema yn canolbwyntio ar ...

Single Unified Safeguarding Review
Pauline Bird

Gweminar: O argymhelliad mewn darn o ymchwil i gamau gan y Llywodraeth: Storfa Ddiogelu Cymru

Agwedd allweddol ar weithredu’r broses newydd ar gyfer yr Adolygiad Diogelu Unedig Sengl (SUSR) newydd ...

Pauline Bird

Cynllun gweithredu cenedlaethol i atal cam-drin pobl hŷn

Mae’r cynllun hwn yn pennu mesurau a roddir ar waith gan Lywodraeth Cymru ledled y ...

Dogfennau’r Bwrdd
Pauline Bird

BDGC Cynllun Strategol 2024 – 25

Mae’n bleser gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru a Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru gyd-gyhoeddi ...

Pauline Bird

BRIFFIAU 7 MUNUD NEWYDD

Mae’r canlynol wedi eu hychwanegu

Hannah Cassidy

Ymchwil i amddiffyn plant ar-lein

Mae Ofcom wedi cyhoeddi tri adroddiad ymchwil newydd ar niwed ar-lein, fel rhan o’u cyfres ...