Latest Posts

Pauline Bird

Wythnos Diogelu Genedlaethol Cymru 13 – 17 Tachwedd 2023

Mae diogelu yn ymwneud â diogelu plant bregus ac oedolion rhag camdriniaeth ac esgeulustod a ...

Pauline Bird

Gwneud yr Alwad

Gwneud yr Alwad Mae hi’n wythnos #DiogeluCymru. Rydym i gyd eisiau cadw ein plant a’n ...

Briffiau 7 Munud / 7 Minute Briefing
Pauline Bird

Briffau 7 Munud Newydd

Mae’r canlynol wedi eu hychwanegu yn y Llyfrgell Ddogfennau y gellir dod o hyd iddi ...

Pauline Bird

Adroddiad Blynyddol 2022 – 2023 BDGC

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cymru) 2015 yn ...

Single Unified Safeguarding Review
Pauline Bird

ADUS Briffio 7 Munud Gorffennaf 2023

Pauline Bird

Briffau 7 Munud Newydd

Mae’r canlynol wedi eu hychwanegu yn y Llyfrgell Ddogfennau y gellir dod o hyd iddi ...