Latest Posts

Sara Lloyd Evans

Cyhoeddi Adroddiad Cryno Adolygiad Plentyn : AYP Flint 2

Bu i Gadeirydd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru gomisiynu Adolygiad Ymarfer Plentyn Cryno yn Hydref ...

Sara Lloyd Evans

14-18fed Mawrth 2016 – wythnos pilot Drama ynglyn a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant

“Risking it all” Mae Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Diolgelu Gogledd Cymru wedi gweithio mewn ...

Sara Lloyd Evans

Cwrs i Rhieni ynglyn a Chamfanteisio Rhywiol ar Blant – ‘KEEP THEM SAFE’

Mae Pace (Parents against child sex exploitation), mewn partneriaeth a’r  Virtual College, wedi lawnsio pecyn gwybodaeth ...

Sara Lloyd Evans

Cudd – Adnodd ar-lein i Bobol Ifanc 14-18 oed

‘Cudd’ – adnodd addysgol ar-lein ar gam-fanteisio rhywiol.    Cafodd yr adnodd yma , a ddatblygwyd ...

Sara Lloyd Evans

Publication of ECPR Denbighshire 1

This is the first Extended Child Practice Review Report published by the North Wales Safeguarding ...

Sara Lloyd Evans

Cyngor Gwynedd yn gwneud Diogelu yn Fusnes Pawb

Mae’r uned ddiogelu yng Nghyngor Gwynedd wedi llythyru yn ddiweddar a grwpiau ffydd ar draws ...