Latest Posts

Bethan Jones

Mae Gan Mind Pump Adnodd Ar-lein Cymraeg ar Gael ar y Wefan

Mae gan Mind (http://www.mind.org.uk) pump adnodd ar-lein Cymraeg ar gael ar y wefan : Ymosodiadau ...

Bethan Jones

Tips ar Ayfer Ymarfer Gwaith Cymdeithasol mewn Achosion o Lurgunio Organau Rhywiol Merch (Female Genital Mutilation)

Sut i adnabod yr arwyddion bod merch mewn perygl  a beth yw ymarfer da wrth ...

Sara Lloyd Evans

Cyhoeddi Adroddiad Adolygiad Estynedig Ymarfer Plant Ynys Mon 1

Ar 10 Ionawr 2014, argymhellodd y Bwrdd Diogelu Plant Lleol Gwynedd a Môn ar y ...

Bethan Jones

Camfantais Rhywiol ar Blant (CRhaB) – Ffilm Fer

Cafodd ffilm fer wedi ei chynhyrchu gan bobol ifanc ei lawnsio yn  Eisteddfod yr Urdd ...

Sara Lloyd Evans

Dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern : Arweiniad gan y Swyddfa Gartref

Mae’r arweiniad yma wedi ei baratoi ar gyfer staff rheng flaen y Swyddfa Gartref, er ...

Sara Lloyd Evans

Neges gan Gomisiynydd Pobol Hŷn Cymru

Mae yna 30,000 o ddioddefwyr hŷn o gamdriniaeth domestic yng Nghymru.