Latest Posts

Pauline Bird

Adolygiad Ymarfer Plant i’w gynnal yn dilyn achos llys

Yn dilyn achos llys troseddol Neil Foden, bydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cynnal Adolygiad ...

Pauline Bird

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH CELCIO GENEDLAETHOL 13 MAI – 17 MAI: BRIFFIAU 7 MUNUD

Mae’r canlynol wedi eu hychwanegu:

Pauline Bird

Cyfraith Achosion: Celcio, gallu a budd pennaf: Awdurdod Lleol v X [2023] EWCOP

Pan mae’n dod i gelcio, mae gan awdurdodau lleol nifer o ddewisiadau. Mewn achosion ble ...

Pauline Bird

Tystiolaethau teimladwy tadau yn taflu goleuni ar ganlyniadau dirdynnol cam-drin plant yn rhywiol

Mae fideos newydd trawiadol a ryddhawyd gan wasanaeth cymorth trais rhywiol yng Ngogledd Cymru yn ...

Pauline Bird

Adolygiad Jay o Blant y Camfanteisir Arnynt yn Droseddol

Ym mis Tachwedd 2023, lansiodd Action for Children Adolygiad Jay o Blant y Camfanteisir Arnynt ...

Pauline Bird

BRIFFIAU 7 MUNUD NEWYDD

Mae’r canlynol wedi eu hychwanegu: