Cysylltu

I gysylltu â Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru, defnyddiwch y ffurflen isod.

Os ydych yn cysylltu a’r Bwrdd Diogelu gyda phryder ynglyn Plentyn/Oedolyn mewn peryg, os gwelwch yn dda a wnewch chi gysylltu a’r awdurdod leol priodol neu mewn argyfwng cysylltwch a’r Heddlu.