Stopio Cosbi Corfforol – Blwyddyn ers i’r gyfraith newid

Hannah Cassidy

National Guidance

Beth yw’r gyfraith ar gosbi corfforol yng Nghymru?

• Mae cosbi corfforol o unrhyw fath yn anghyfreithlon yng Nghymru.
• Mae gan blant yr un amddiffyniad rhag ymosodiad ag oedolion.
• Mae hyn yn golygu bod y gyfraith yn glir – hawdd i blant, rhieni, gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd ei deall.

Nawr bod y gyfraith mewn grym ers bron i fwyddyn, rydym eisiau sicrhau bod rhieni a gofalwyr yng Nghymru yn cael cefnogaeth barhaus â thechnegau magu plant cadarnhaol. Mae Magu Plant. Rhowch amser iddo yn cynnig tips ymarferol a chyngor arbenigol i annog ymddygiad da gan blant 0-18 oed, gan gynnwys opsiynau eraill yn lle cosbi corfforol.

https://www.llyw.cymru/ magu-plant-rhowch-amser-iddo

Leave a Comment