Tystiolaethau teimladwy tadau yn taflu goleuni ar ganlyniadau dirdynnol cam-drin plant yn rhywiol

Pauline Bird

Mae fideos newydd trawiadol a ryddhawyd gan wasanaeth cymorth trais rhywiol yng Ngogledd Cymru yn rhoi cipolwg dirdynnol ar y poen meddwl y mae troseddau yn erbyn plant yn ei achosi i dadau dioddefwyr.

Comisiynodd Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Amethyst (SARC) ym Mae Colwyn y gyfres o ffilmiau byrion, sy’n arddangos adroddiadau pwerus uniongyrchol o brofiadau tadau a gofalwyr gwrywaidd plant sy’n goroesi trais rhywiol o Ogledd Cymru.

I ddarllen mwy ewch i: https://bipbc.gig.cymru/newyddion/newyddion-or-bwrdd-iechyd/2024/tystiolaethau-teimladwy-tadau-yn-taflu-goleuni-ar-ganlyniadau-dirdynnol-cam-drin-plant-yn-rhywiol/        

Gellir gweld fideos Tadau a Rhieni’n Rhannu Straeon o heddiw ymlaen ar: http://Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol: Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Amethyst yng Ngogledd Cymru – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (GIG.Cymru)

Gallwch ddarganfod mwy am PACT yn: https://www.pactnorthwales.co.uk/cy/

Leave a Comment