Latest Posts

Sara Lloyd Evans

Gorchmynion amddiffyn llurgunio organau rhywiol merched (Female Genital Mutilation)

Daw gorchmynion amddiffyn FGM i rym ar 17fed Gorffennaf 2015.

Sara Lloyd Evans

Croeso gan y Cadeirydd

Croeso i wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru. Rwyf yn falch iawn bod y wefan yn ...

Sara Lloyd Evans

Gweithdy Adolygiad Ymarfer Plentyn 23ain & 24ain Mehefin 2015

Daeth dros ugain o rheolwyr ac uwch-rheolwyr o’r asiantaethau ar draws Gogledd Wythnos Cymru ynghyd ...

Alan Thompson

Ymrwymiad i fynd i’r afael â CSE yng Nghymru

Mae addewid i fynd i’r afael ag achosion o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant wedi’i wneud ...

Alan Thompson

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio 20 – 24 Ebrill 2015

Mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio yn diweddu dydd Gwener, 24 Ebrill gyda Diwrnod Ymwybyddiaeth Stelcio ...