Camfanteisio’n Ariannol ar Blant

Hannah Cassidy

Math o gamdriniaeth yw camfanteisio’n ariannol ar blant. 

Mae’n digwydd pan fydd unigolyn neu grŵp yn manteisio ar anghydbwysedd o ran grym i annog neu orfodi plentyn dan 18 i ymgymryd â gweithgarwch ariannol er budd y cyflawnwr neu’r hwylusydd. 

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein Brifwyl 7 Munud sydd newydd ei chyhoeddi: https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/adnoddau/briffiau-7-munud/

Leave a Comment