Neges gan Gomisiynydd Pobol Hŷn Cymru

Sara Lloyd Evans

Mae yna 30,000 o ddioddefwyr hŷn o gamdriniaeth domestic yng Nghymru.

Mae’r rhif yma yn syfrdanol. Dyma neges gan Gomisiynydd Pobol Hyn Cymru sut y gall gwasnaethau cyhoeddus amddiffyn a diogelu y bobol fregus yma.

https://youtu.be/CEi2E3zUH20

Leave a Comment