Adolygiadau Ymarfer

Adolygiadau Ymarfer Plant

Mae’r meini prawf ar gyfer cynnal adolygiadau ymarfer plant wedi’u nodi yn Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015. Daeth y rheoliadau hyn i rym ar 6 Ebrill 2016. Diben yr adolygiad yw nodi unrhyw ddysgu ar gyfer y dyfodol. Mae’r adolygiad yn gofyn i ymarferwyr, rheolwyr ac uwch swyddogion archwilio manylion a chyd-destun gwaith asiantaethau gyda phlentyn a theulu.

Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth yma a’r ffurflen adroddiad yma:-

Adolygiadau Ymarfer Oedolion

Cynhelir Adolygiadau Ymarfer Diogelu Oedolion ar ran Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru. Maent yn ddull sy’n caniatáu pob asiantaeth partner i nodi’r gwersi y gellir eu dysgu o’r achosion Diogelu Oedolion arbennig o gymhleth neu anodd a gweithredu newidiadau i wella gwasanaethau yn sgil y gwersi hyn.

Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth yma a’r ffurflen adroddiad yma:-

Dylid anfon y ffurflenni at yr Uned Fusnes Bwrdd Diogelu:Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk

Adroddiadau, Canllawiau, Protocolau a gwybodaeth arall: