Latest Posts

Pauline Bird

Gam-drin Pobl Hŷn – Niwed Cudd

Mewn partneriaeth â Dewis Choice, mae Bwrdd Diogelu Oedolion Norfolk wedi creu darn wedi ei ...

Pauline Bird

Ymgynghoriad – Diwygio’r canllawiau statudol ynglŷn ag adolygu lladdiadau domestig.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn pobl ynglŷn â fersiwn diwygiedig o’r canllawiau statudol ar ...

Pauline Bird

Adolygiad Ymarfer Plant i’w gynnal yn dilyn achos llys

Yn dilyn achos llys troseddol Neil Foden, bydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cynnal Adolygiad ...

Pauline Bird

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH CELCIO GENEDLAETHOL 13 MAI – 17 MAI: BRIFFIAU 7 MUNUD

Mae’r canlynol wedi eu hychwanegu:

Pauline Bird

Cyfraith Achosion: Celcio, gallu a budd pennaf: Awdurdod Lleol v X [2023] EWCOP

Pan mae’n dod i gelcio, mae gan awdurdodau lleol nifer o ddewisiadau. Mewn achosion ble ...

Pauline Bird

Tystiolaethau teimladwy tadau yn taflu goleuni ar ganlyniadau dirdynnol cam-drin plant yn rhywiol

Mae fideos newydd trawiadol a ryddhawyd gan wasanaeth cymorth trais rhywiol yng Ngogledd Cymru yn ...