Cardiau Z

Mae Byrddau Diogelu Gogledd Cymru wedi datblygu cyfres o gardiau maint waled plygu i chi eu hargraffu, eu defnyddio a’u cadw.

1. Sgyrsiau gyda mi

2. Meddwl Beirniadol

3.Cam drin domestig

4. Y Ddyletswydd i Roi Gwybod

5. Camdriniaeth Pobl Hyn

6. Cam drin Ariannol

7. Profiadau Bywyd y Plentyn

8. Caethwasiaeth Fodern

9. Cam drin Cyfoedion yn Rhywiol

10. Cynllunio Cyfarfodydd Diogelu Llais y Dinesydd

11. Chwilfrydedd Proffesiynol

12. Twyll Rhamant

13. Ymholiadau Adran 126

14. Sgamiau

15. Syniadaeth hunanladdiad

16. TikTok

17. Beth ydym yn eu olygu drwy Esgeulustod?