Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Ffurf ar gamdriniaeth rywiol yw camfanteisio’n rhywiol ar blant, ac mae’n achosi niwed sylweddol i blant a phobl ifanc, gan effeithio ar eu lles hyd yn oed ar ôl tyfu’n oedolion. Mae’n hollbwysig bod asiantaethau yn cydweithio i ddiogelu plant a’u cefnogi wrth ddod dros y gamdriniaeth. Mae’r canllawiau hyn, ynghyd â Gweithdrefnau Diogelu Cymru, yn darparu cyngor er mwyn hyrwyddo arferion diogelu cyson ar draws asiantaethau ac ar draws Cymru. Gwyddom ei bod yn bryd symud y tu hwnt i reoli risg yn unig tuag at hyrwyddo arferion sy’n rhoi’r lle canolog i’r plentyn, gan ystyried yr hyn sy’n bwysig i blant a phobl ifanc ac sy’n cefnogi eu lles nhw.

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Im-worried-about-somebody/Keeping-children-safe-from-Child-Sexual-Abuse/Keeping-children-safe-from-Child-Sexual-Abuse.aspx