Rhoi gwybod am Bryderon

PRYDERON AM BLENTYN

Os ydych yn gwybod am blentyn sydd mewn perygl o gam-drin neu yn cael ei gam-drin, mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i’r Cyngor neu’r Heddlu.

Os ydych yn amau bod plentyn mewn risg uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siaradwch gyda’r Heddlu.

Os ddim, ffoniwch y Gwasanaethau Cymdeithasol cyn gynted ag y gallwch chi i rannu eich pryderon. Mae’r rhifau wedi’u rhestru isod.

Ynys Môn
01248 725 888
01248 353 551 (tu allan i oriau swyddfa)

Gwynedd
01758 704 455
01248 353 551 (tu allan i oriau swyddfa)

Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy
 01492 575111
Tu allan i oriau swyddfa: 0300 1233079

Sir Ddinbych
01824 712200: Dydd Llun – Dydd Gwener 9am – 5pm
0345 053 3116: Gyda’r nos a phenwythnosau

Sir y Fflint
01352 701 000
0345 053 3116 (tu allan i oriau swyddfa)

Wrecsam
01978 292 039
0345 053 3116 (tu allan i oriau swyddfa)

PRYDERON AM OEDOLYN

Os ydych yn gwybod am unigolyn sydd mewn perygl o gam-drin neu yn cael ei gam-drin, cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol.

Os ydych yn amau bod unigolyn mewn risg uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siaradwch gyda’r Heddlu.

Os ddim, ffoniwch y Gwasanaethau Cymdeithasol cyn gynted ag y gallwch chi i rannu eich pryderon. Mae’r rhifau wedi’u rhestru isod.

Ynys Môn
01248 750057
01248 353551 (tu allan i oriau swyddfa)

Gwynedd
01766 772577
01248 353551 (tu allan i oriau swyddfa)

Conwy
0300 4561111 (oriau swyddfa)
0300 1233079 (tu allan i oriau swyddfa)

Sir Ddinbych
0300 4561000
0345 053 3116 (tu allan i oriau swyddfa)

Sir y Fflint
03000 858858
0845 053 3116 (tu allan i oriau swyddfa)

Wrecsam
01978 292066
0345 053 3116 (tu allan i oriau swyddfa)