Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

Llinellau Cymorth i Blant a Phobl Ifanc:

NSPCC Logo

Childline Logo

Child Exploitation

Action for Children Logo

Barnardos Logo

Children's Commissioner for Wales

Mae gwybodaeth gyswllt i adrodd am bryderon ar gael yma

Llinellau Cymorth i Oedolion:

Age Cymru

Alzheimer's Society Cymru

Live Fear Free Helpline

Unseen Logo

BAWSO Logo

Older People's Commissioner for Wales Logo

Mind Logo

Mae gwybodaeth gyswllt i adrodd am bryderon ar gael yma