Gorchmynion amddiffyn llurgunio organau rhywiol merched (Female Genital Mutilation)

Sara Lloyd Evans

Updated on:

Daw gorchmynion amddiffyn FGM i rym ar 17fed Gorffennaf 2015. Mae cyflwyniad y ddarpariaeth yma yn amserol iawn, ar ddechrau gwyliau’r haf. Dyma’r cyfnod lle mae llawer o ferched yn cael ei cludo dramor er mwyn i hyn gymeryd lle.

Mae arweiniad interim wedi ei gyflwyno i awdurdodau lleol sydd yn darparu cyngor pellach a chefnogaeth i staff rheng-flaen yr awdurdodau ynghyd a’i cynghorwyr cyfreithiol. Gweler linc i’r arweiniad interim isod ( Fersiwn Saesneg yn unig)

FGMPOs – Relevant Third Party Guidance for local authorities

Leave a Comment