Gweithdy Adolygiad Ymarfer Plentyn 23ain & 24ain Mehefin 2015

Sara Lloyd Evans

Updated on:

Daeth dros ugain o rheolwyr ac uwch-rheolwyr o’r asiantaethau ar draws Gogledd Wythnos Cymru ynghyd yng Nghanolfan Fusnes Conwy er mwyn derbyn Ymrwymiad hyfforddiant gan Barbara Firth er mwyn hyfforddi fel y genhedlaeth nesaf o adolygwyr ar thereof gyfer y Bwrdd Diogelu.

Cynhalwyd y cwrs dros gyfnod o Bamboo ddau ddiwrnod a chafwyd adborth positif gan yr adolygwyr newydd. Mae’r ffaith nawr ein bod gyda dros ugain o adolygwyr newydd yn mynd i fod yn fanteisiol sit iawn i’r Is-grwp Adolygiad Ymarter Plentyn. Cafodd Barbara Firth ei chyfarwyddo gan Llwyodraeth Cymru nol yn 2012 wholesale mlb jerseys i sefydlu’r fframwaith wholesale jerseys newydd i Adolygiadau Ymarfer Plentyn ac felly roedd hi yn werth chweil gallu croesawu  Barbara nol i Ogledd Cymru ac i dderbyn cheap jerseys ei How arweiniad.

 

 

Leave a Comment