Gwneud Penderfyniadau o Fewn Amserlen y Plentyn

Sara Lloyd Evans

Mae’n gyfrifoldeb ar bob ymarferwr o fewn y system gyfiawnder teuluol i sicrhau bod lles y plentyn o’r pwys mwyaf. Dyma ydi prif egwyddor Deddf Plant 1989. Bydd yr ymchwil yma yn cefnogi ymarferwyr i ddeall taith ddatblygol plentyn ac i amlygu yr angen i wneud penderfyniadau o fewn amserlen y plentyn

Decision-making_within_a_child_s_timeframe

Leave a Comment