Sesiynau Codi Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant i Ofalwyr Maeth

Bethan Jones

Updated on:

Bydd y sesiynau codi ymwybyddiaeth hyn yn edrych ar faes Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, y risgiau cysylltiedig, a beth i gadw llygad amdano. Bydd Barnardo’s a Heddlu Gogledd Cymru yn cymryd rhan hefyd, a bydd gennych chi gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb ynghylch sut i reoli pobl ifanc, a beth i’w wneud os oes gennych chi bryderon

Bydd cyfle hefyd i chi siarad â gofalwyr maeth eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Dydd Mawrth 15 Tachwedd, 10yb—12yp, Galeri, Caernarfon

Dydd Mercher 16 Tachwedd, 10yb—12yp, The Interchange, Bae Colwyn

Dydd Iau 17 Tachwedd, 10yb—12yp, Gwesty Plas Hafod, Yr Wyddgrug

 

Mae’r sesiynau hwn am ddim. I archebu eich lle, ewch i:

Dydd Mawrth 15 Tachwedd, Galeri, Caernarfon

Dydd Mercher 16 Tachwedd, The Interchange, Bae Colwyn

Dydd Iau 17 Tachwedd, Gwesty Plas Hafod, Yr Wyddgrug

Sesiynau Codi Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant i Ofalwyr Maeth

Leave a Comment