Adolygiad Jay o Blant y Camfanteisir Arnynt yn Droseddol

Pauline Bird

Updated on:

Ym mis Tachwedd 2023, lansiodd Action for Children Adolygiad Jay o Blant y Camfanteisir Arnynt yn Droseddol i gasglu tystiolaeth gan dystion arbenigol ar faint a natur camfanteisio’n droseddol ar blant, yr ymateb cyfreithiol a pholisi yn y DU a’r gefnogaeth sydd ar gael i ddioddefwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein Brifwyl 7 Munud sydd newydd ei chyhoeddi uma.

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/adnoddau/briffiau-7-munud/

Leave a Comment