Adroddiad Blynyddol 2022 – 2023 BDGC

Pauline Bird

Updated on:

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol gynhyrchu Adroddiad Blynyddol i dynnu sylw at y graddau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi gweithredu ei gynllun blynyddol diweddaraf. Felly, mae’n bleser gennym gyflwyno ein adroddiad blynyddol ar gyfer Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru ar gyfer 2022/ 23.

Adroddiad Blynyddol 2022 / 23 BDGC

Leave a Comment