Archif Ddigwyddiadau

Mae’r dudalen hon yn dangos Digwyddiadau sydd eisoes wedi digwydd.
I weld Digwyddiadau sydd ar y gweill, ewch i’r brif dudalen Digwyddiadau a Hyfforddiant.

Chwilio:


 


GRŴP 3 – HYFFORDDIANT PENCAMPWYR GOFYN A GWEITHREDU

Trefnwyd gan:Tîm Rhanbarthol VAWDASV (Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol)
Person Cyswllt: Maria Pritchard
E-bost: maria.pritchard@flintshire.gov.uk
Lleoliad: Ar lein


Hourglass – cefnogi dioddefwyr o Gam-Drin Pobl Hŷn

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogeglu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Chwilfrydedd Proffesiynol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regionalsafeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Ymgysylltu â Thadau yn yr Arena Ddiogelu – gan gynnwys adolygiadau ymarfer plant

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalssafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Hyfforddiant Amrywiaeth Ddiwylliannol ac Arferion Niweidiol

Trefnwyd gan:BDGD
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Atal Hunanladdiad SP-OT – Tiwtorial Trosolwg

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Galluedd Anwadal yng Nghyd-destun Deddf Galluedd Meddyliol 2005 Crynodeb

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction


Adnabod Camdriniaeth Pobl Hŷn

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/recognising-abuse-of-older-people-tickets-731813091657?aff=oddtdtcreator
Lleoliad: Ar Lein


Cynllunio Diogelwch Addysg Cam-drin Plant yn Rhywiol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbishire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Arwyddion a Dangosyddion Cam-drin Plant yn Rhywiol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Tlodi, Costau Byw a Diogelu

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Ymddygiad Rhywiol Niweidiol – Canolfan o ragoriaeth ar gam-drin plant yn rhywiol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Atal Hunanladdiad SP-OT – Tiwtorial Trosolwg

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Gwella prosesau diogelu brathiadau cŵn mewn plant a phobl ifanc

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Sesiwn Ymwybyddiaeth Llinellau Sirol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Deall camdriniaeth ar sail anrhydedd

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/understanding-so-called-honour-based-abuse-tickets-731804746697?aff=oddtdtcreator
Lleoliad: Ar-lein


Cam-drin Plant yn Rhywiol – Rheoli Risg a Thrawma ar ôl troseddu rhywiol ar-lein

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


Caethwasiaeth Fodern o fewn Cartrefi Gofal

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Ar-lein


PREVENT: Hyfforddiant gwrth radicaleiddio

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/560448244787
Lleoliad: Online


Deall profiadau bywyd plant o esgeulustod

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/understanding-the-lived-experiences-of-neglected-children-tickets-518722873077
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Beaches Hotel, Prestatyn


PREVENT: Hyfforddiant gwrth radicaleiddio

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/560442397297
Lleoliad: Online


Cam-drin Plant yn Rhywiol – Gweithdy Cymuned Ymarfer

Trefnwyd gan:BDPGC
Person Cyswllt: Regioanl Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/csa-community-of-practice-workshop-tickets-477275703477
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Junction Way, Llandudno LL31 9XX


Deall profiadau bywyd plant o esgeulustod

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/understanding-the-lived-experiences-of-neglected-children-tickets-488637918167
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Holiday Inn, Northop Hall, Flint


Dull sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn a Gweithdrefnau Diogelu (Oedolion) Cymru

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/person-centred-approach-and-the-wales-safeguarding-adults-procedures-tickets-503346371547
Lleoliad: Clwb Rygbi Y Rhyl, Ffordd Tynewydd, Y Rhyl. LL18 4AQ


Hyrwyddo ymwybyddiaeth am: Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Canllaw Arfer BDGC

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-children-supporting-parents-nwsb-practice-guide-tickets-465101189177
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Hyrwyddo ymwybyddiaeth am: Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Canllaw Arfer BDGC

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-children-supporting-parents-nwsb-practice-guide-tickets-465097417897
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Hyrwyddo ymwybyddiaeth am: Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Canllaw Arfer BDGC

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-children-supporting-parents-nwsb-practice-guide-tickets-465089845247
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Gweithio gyda thadau ym maes Amddiffyn Plant: arferion da a dysgu o adolygiadau ymarfer

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/working-with-fathers-in-child-protection-workshop-tickets-375156271507
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Chwilfrydedd Proffesiynol

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/professional-curiosity-workshop-tickets-375147635677
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Dysgu o Adolygiadau Ymarfer Plant/ Fforymau Proffesiynol Amlasiantaethol

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-from-child-practice-reviews-multi-agency-professional-forums-tickets-375170263357
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Paratoi at y Trefniadau Amddiffyn Rhyddid

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguardingdenbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/preparing-for-lps-liberty-protection-safeguards-tickets-391565712587
Lleoliad: Ar-lein: 10:00 - 12:00


Sesiwn fyfyrio a dysgu Ymgyrch Jasmine

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/operation-jasmine-reflection-and-learning-session-tickets-419409644537
Lleoliad: Ar-lein ar MS Teams: 14:00 - 15:30


Gweithdy Diogelu Oedolion Trosolwg o rôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/overview-of-the-work-of-the-older-peoples-commissioner-for-wales-tickets-391554057727
Lleoliad: Ar-lein: 12:30 - 13:30


Trosolwg o Ganllawiau Ymarfer Cymru Gyfan sy’n cyd-fynd â Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/an-overview-of-the-all-wales-practice-guides-for-education-officers-tickets-399521217717
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Canfyddiadau o ddadansoddiad thematig o Adolygiadau Ymarfer Oedolion yng Nghymru

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/findings-from-a-thematic-analysis-of-adult-practice-reviews-in-wales-tickets-400679161157
Lleoliad: Online


Ymwybyddiaeth o Sianel Hyfforddiant Prevent

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/channel-awareness-prevent-training-tickets-427085282577
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Digwyddiad Ar-lein


Hawliau Dynol a Diogelu Oedolion – Dr Laura Pritchard-Jones

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: Regional Safeguarding Business Unit
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/human-rights-adult-safeguarding-tickets-383803816547
Lleoliad: Online


Cynhadledd Flynyddol Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-safeguarding-board-annual-conference-tickets-445149152097
Lleoliad: Ar lein - Zoom 09:30 - 12:30


Dull sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn a Gweithdrefnau Diogelu (Oedolion) Cymru

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/person-centred-approach-and-the-wales-safeguarding-adults-procedures-tickets-375767319167
Lleoliad: Clwb Rygbi Y Rhyl. 10:00 - 15:00


Trosolwg o Ganllawiau Ymarfer Cymru Gyfan sy’n cyd-fynd â Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/an-overview-of-the-all-wales-practice-guides-for-education-officers-tickets-399475200077
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


A Allai Chwilfrydedd Achub Bywydau?

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: Regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/could-curiosity-save-lives-tickets-435485969257
Lleoliad: Ar-lein ar MS Teams 14:00 - 15:30


Dysgu am Ddiogelu wrth Bontio drwy Adolygiadau Ymarfer Oedolion – Michael Preston Shoot

Trefnwyd gan:North Wales Safeguarding Board
Person Cyswllt: Pauline Bird via Eventbrite
E-bost: Pauline.bird@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-from-adult-practice-reviews-about-transitional-safeguarding-tickets-359279634057
Lleoliad: Online


Adnabod Cam-drin Ymarferwyr Amlasiantaeth Gwynedd ac Ynys Môn

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/recognition-of-physical-abuse-for-gwynedd-ynys-mon-practitioners-tickets-359532771197
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Adnabod Cam-drin Ymarferwyr Amlasiantaeth Sir y Fflint a Wrecsam

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/recognition-of-physical-abuse-for-flintshire-wrexham-practitioners-tickets-359529852467
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Adnabod Cam-drin Corfforol Ymarferwyr Amlasiantaeth Conwy a Sir Ddinbych

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/recognition-of-physical-abuse-for-conwy-denbighshire-practitioners-tickets-359522249727
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Digwyddiad Ymgynghori ar y Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/national-safeguarding-training-standards-consultation-event-tickets-321173758357
Ffôn: 01824706602
Lleoliad: Zoom


Digwyddiad Ymgynghori ar y Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol – Sefydliadau Gwirfoddol / Trydydd Sector

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/national-safeguarding-training-consultation-event-vol-orgs-3rd-sector-tickets-321177629937
Ffôn: 01824 706602
Lleoliad: Zoom


Digwyddiad Ymgynghori ar y Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/national-safeguarding-training-standards-consultation-event-tickets-321170548757
Ffôn: 01824706602
Lleoliad: Zoom


Trosolwg o rôl y Comisiynydd Cam-drin Domestig

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: Ffion Davies
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/an-overview-of-the-role-of-the-domestic-abuse-commissioner-tickets-259494373657
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Rhithiol


Gwaith effeithiol gydag oedolion sy’n hunan-esgeuluso: y sylfaen dystiolaeth o ymchwil ac adolygiadau

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Ffion Davies
E-bost: Ffion.Davies@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/effective-work-with-adults-who-self-neglect-evidence-base-from-research-tickets-269538606227
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Rhithiol


Adolygiad o ganfyddiadau allweddol adroddiad IICSA ar gam-fanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Ffion Davies
E-bost: ffion.davies@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/a-review-of-key-findings-from-the-iicsa-report-on-cse-by-organised-networks-tickets-274125104567
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Rhithiol


Gweithdy Rôl yr Adolygydd Ymarfer Plant

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: Ffion Davies
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/role-of-the-child-practice-reviewer-workshop-tickets-259381415797
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Rhithiol


Trosolwg o’r Canllawiau Statudol ar Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol – 14eg Mawrth 2022

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Ffion Davies
E-bost: Ffion.Davies@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/overview-of-statutory-guidance-on-safeguarding-cyp-from-cse-tickets-267392246407
Ffôn: 01824 712903


Trosolwg o’r Canllawiau Statudol ar Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol – 7fed Mawrth 2022

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Ffion Davies
E-bost: Ffion.Davies@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/overview-of-statutory-guidance-on-safeguarding-cyp-for-sexual-exploitation-tickets-267383309677
Ffôn: 01824 712903


Gweithdai Ymwybyddiaeth Gamblo i bobl ifanc

Trefnwyd gan:Recovery 4 All
Person Cyswllt: Regional Safeguarding
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/gambling-harm-prevention-workshops-for-young-people-tickets-23036287054
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Diogelu Plant sydd yn byw gyda gofalwyr maeth, mabwysiadwyr neu warchodwyr arbennig

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/safeguarding-children-living-with-foster-carers-adopters-special-guardians-tickets-159523694665
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Gweithio gyda tadau wrth amddiffyn plant

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/working-with-fathers-in-child-protection-tickets-160568086469
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Gweithdai dysgu ar gyfer Addysg a Darparwyr Blynyddoedd Cynnar ar y Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru gyfan newydd

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-workshops-for-education-and-early-year-providers-tickets-156875836851
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Effaith Covid-19 a beth mae wedi ei ddysgu i ni am Ddiogelu Oedolion

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/impact-of-covid-19-and-what-it-has-taught-us-about-adult-safeguarding-tickets-159519044757
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Ymchwil Diweddaraf – Camdrin Plant yn Rhywiol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/child-sexual-abuse-latest-research-tickets-160574383303
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Yr Hawl i fod yn Ddiogel – atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio rhywiol ar blant yng Nghymru.Yr Hawl i fod yn Ddiogel – atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio rhywiol ar blant yng Nghymru.

Trefnwyd gan:Llywodraeth Cymru
Gwefan: https://www.smartsurvey.co.uk/s/WE7VXZ/
Lleoliad: Arlein


Cynnydd mewn Cam-drin Sefydliadol

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynnydd-mewn-camdrin-sefydliadol-rise-and-rise-of-institutional-abuse-tickets-157250966875
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Cynnal a chofnodi asesiadau galluedd

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/carrying-out-and-recording-capacity-assessments-tickets-161523399837
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite. Cliciwch ar y dolen uchod os gwelwch yn dda er mwyn cofrestru eich lle.


Dathlu Ymarfer da yn y Rhanbarth – Cynhadledd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 2021

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-bdgc-north-wales-safeguarding-board-conference-tickets-166771803955
Lleoliad: Arlein Trwy Eventbrite


Gweithdai dysgu ar gyfer Addysg a Darparwyr Blynyddoedd Cynnar ar y Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru gyfan newydd

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-workshops-for-education-and-early-year-providers-tickets-156875000349
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Diogelu Trosiannol: o’r Glasoed i oedolyn

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/diogelu-trosiannol-transitional-safeguarding-tickets-156881862875
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Trosolwg o swydd y Comisiynydd Camdrin Domestig yng Nghymru

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/an-overview-of-the-role-of-the-domestic-abuse-commissioner-tickets-159494056015
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Seminar Dod â Chosbau Corfforol i Ben

Trefnwyd gan:Llywodraeth Cymru
Person Cyswllt: NWSB Business Unit
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/ending-physical-punishment-seminar-seminar-dod-a-chosbau-corfforol-i-ben-tickets-199851349767
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: ar-lein


Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Ymarfer Amlasiantaeth: Ymateb i Risg ac Angen Babanod Heb Eu Geni, yn cynnwys Beichiogrwydd Cudd

Trefnwyd gan:BDPGC
Person Cyswllt: Hannah Cassidy
E-bost: regional.safeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/nwscb-practice-guidance-pre-birth-risk-awareness-raising-central-area-tickets-169131138789
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Ymarfer Amlasiantaeth: Ymateb i Risg ac Angen Babanod Heb Eu Geni, yn cynnwys Beichiogrwydd Cudd

Trefnwyd gan:BDPGC
Person Cyswllt: Hannah Cassidy
E-bost: regional.safeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/nwscb-practice-guidance-pre-birth-risk-awareness-raising-west-tickets-169133668355
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o’r Canllawiau Ymarfer Amlasiantaeth: Ymateb i Risg ac Angen Babanod Heb Eu Geni, yn cynnwys Beichiogrwydd Cudd

Trefnwyd gan:BDPGC
Person Cyswllt: Hannah Cassidy
E-bost: regional.safeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/nwscb-practice-guidance-pre-birth-risk-awareness-raising-east-tickets-169132982303
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Online


Hyfforddiant i gynnal cyfweliadau dychwelyd adref

Trefnwyd gan:Missing People
Person Cyswllt: Missing People
E-bost: consultancy@missingpeople.org.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/return-home-interview-training-supporting-children-on-return-tickets-167704072395
Lleoliad: Ar-lein


Diogelu Cyd-destunol a Fframwaith Deddfwriaethol Cymru

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/diogelu-cyd-destunol-contextual-safeguarding-event-tickets-163345092569
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite. Cliciwch ar y ddolen os gwelwch yn dda er mwyn cofrestru eich lle.


Dysgu o Adolygiad Ymarfer Plant Gogledd Cymru ddiweddar ar gyfer Ymarferwyr Addysg

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/child-practice-review-learning-event-for-education-practitioners-tickets-165880207165
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Diogelu Cyd-destunol a Fframwaith Deddfwriaethol Cymru

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/diogelu-cyd-destunol-contextual-safeguarding-event-tickets-163344821759
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite. Cliciwch ar y ddolen os gwelwch yn dda er mwyn cofrestru eich lle.


Trawsnewid gwasanaethau a chymorth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Trefnwyd gan:Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Person Cyswllt: Gwelwch y daflen amgaeedig
E-bost: Gwelwch y daflen amgaeedig
Gwefan: https://tocyn.cymru/cy/event/992279cf-d9d6-44ae-b33b-59aad1e0c2a6
Ffôn: Gwelwch y daflen amgaeedig
Lleoliad: Arlein


Gweminar aml-asiantaethol ar atal cam-drin plant yn rhywiol

Trefnwyd gan:Lucy Faithfull Foundation
Gwefan: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6U9rrTdhvk2azZabRyPfZBDEx0oPv_ZMk_k_0JBVikhUNkhERExLVzJMVUMyQUNCQzVYR1JLSjVZTSQlQCN0PWcu


Digwyddiad Gweminar Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Trefnwyd gan:Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Gwefan: https://tocyn.cymru/event/2757b7d3-f563-4aa3-a829-418e7ea463c6/s
Lleoliad: Arlein


Delio â Llinellau Sirol – Dull Diogelu Rhagweithiol

Trefnwyd gan:National County Lines Coordination Centre
Person Cyswllt: Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda
E-bost: Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda
Gwefan: https://warwick.ac.uk/services/conferences/external-events/tackling-county-lines
Ffôn: Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda
Lleoliad: Arlein


Cam-drin plant yn rhywiol o fewn y teulu – Hyfforddiant Undydd Amlasiantaethol

Trefnwyd gan:Canolfan Camdrin yn Rhywiol ar Blant a BDGC
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/intra-familial-child-sexual-abuse-one-day-multi-agency-training-tickets-133349480887
Lleoliad: Online via Eventbrite


Gweminarau aml-asiantaethol ar atal cam-drin plant yn rhywiol

Trefnwyd gan:Stop It Now!
Person Cyswllt: Gwelwch y daflen amgaeedig
E-bost: Gwelwch y daflen amgaeedig
Gwefan: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6U9rrTdhvk2azZabRyPfZBDEx0oPv_ZMk_k_0JBVikhUNkhERExLVzJMVUMyQUNCQzVYR1JLSjVZTSQlQCN0PWcu
Ffôn: Gwelwch y daflen amgaeedig
Lleoliad: Arlein


GWEITHDAI CERRIG CAMU ESTYN ALLAN GOGLEDD CYMRU AC YMWYBYDDIAETH O CHAMDRINIAETH RHYWIOL YN ERBYN PLANT

Trefnwyd gan:Cerrig Camu / Stepping Stones Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Shirley
E-bost: shirley@steppingstonesnorthwales.co.uk
Gwefan: https://steppingstonesnorthwales.co.uk/cy/cartref/
Ffôn: 01978 352717
Lleoliad: Arlein


GamCare – Menywod a Phroblemau Gamblo

Trefnwyd gan:GamCare
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-and-problem-gambling-tickets-136789871187
Lleoliad: Arlein trwy Eventbrite


Sioeau Ffordd Rhithwir Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd

Trefnwyd gan:Karma Nirvana
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/honour-based-abuse-virtual-roadshows-tickets-131854463249


Cyflwyniad i’r Gymdeithas Plant ac Adnodd Asesu Ymateb Plant Coll NWG: gweminar ar gyfer partneriaid diogelu lleol.

Trefnwyd gan:Cymdeithas y Plant
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/introduction-to-the-missing-children-response-assessment-tool-tickets-132300338875


GamCare: Menywod a Phroblem Gamblo

Trefnwyd gan:GamCare
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-and-problem-gambling-tickets-123657309341
Lleoliad: Online via Eventbrite


GamCare: Menywod a Phroblem Gamblo

Trefnwyd gan:GamCare
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-and-problem-gambling-tickets-123657066615
Lleoliad: Online via Eventbrite


GWEITHDREFNAU DIOGELU CYMRU – GWEITHDY ADRAN 5

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-safeguarding-procedures-section-5-workshop-tickets-124980613379
Lleoliad: Online via Eventbrite


Llinellau Cyffuriau

Trefnwyd gan:Ynys Mon
E-bost: CareworkforceGweithlugofal@ynysmon.gov.uk
Lleoliad: Via Zoom


“Gyda’n gilydd byddwn yn cadw pobl yn ddiogel”

Trefnwyd gan:CVSC
E-bost: mail@cvsc.org.uk
Gwefan: https://cvsc.org.uk/cy/
Ffôn: 01492 534091
Lleoliad: Via Zoom


Gwersi Allweddol o Adolygiadau Arferion Oedolion ar gyfer Darparwyr Gofal

Trefnwyd gan:Fforwm Gofal Cymru a Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/key-practice-learning-from-adult-practice-reviews-for-care-providers-tickets-125173977737
Lleoliad: Online via Eventbrite


Negeseuon i ddysgu o’r Adolygiad Ymarfer Plant Wrecsam (CPR Wrecsam)

Trefnwyd gan:Ynys Mon
E-bost: CareworkforceGweithlugofal@ynysmon.gov.uk
Lleoliad: Via Zoom


Stop it Now! Cymru

Trefnwyd gan:Stop it Now! Cymru
Person Cyswllt: Gillian Jones
E-bost: gjones@stopitnow.org.uk
Gwefan: https://www.stopitnow.org.uk/wales/
Ffôn: 07803 629628
Lleoliad: Online


GamCare: Menywod a Phroblem Gamblo

Trefnwyd gan:GamCare
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-and-problem-gambling-tickets-123656743649
Lleoliad: Online via Eventbrite


Cynhadledd: Dyfodol Diogelu yng Nghymru

Trefnwyd gan:Bwdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/llywio-dyfodol-diogelu-yng-nghym-tickets-125593334043
Lleoliad: Via Eventbrite


Dull Meddylfryd Teulu

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/dull-meddylfryd-teulu-think-family-approach-tickets-124970025711
Lleoliad: Online via Eventbrite


Eiriolaeth Rhieni – Cam Datblygu

Trefnwyd gan:PFAN (Parent, Family & Allies Network)
Person Cyswllt: Fiona Macleod
E-bost: f.macleod@npt.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/parent-advocacy-development-action-tickets-124691514677
Lleoliad: Via Eventbrite


‘The Betrayed Girls’ – Ffilm a Thrafodaeth Panel

Trefnwyd gan:SHaME - Hwb Ymchwil/Research Hub - Bloomsbury Festival
Gwefan: https://bloomsburyfestival.org.uk/event/the-betrayed-girls-film-screening-panel-discussion/
Lleoliad: Online via YouTube and Zoom


Cynhadledd Digidol Gwella – Trawma Hysbysu Ymarfer

Trefnwyd gan:Barnardo's Cymru
Person Cyswllt: Agnieszka Antczak
E-bost: agnieszka.antczak@barnardos.org.uk
Gwefan: https://cy.barnardoscymruhub.org.uk/
Ffôn: 07990 781 280


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Caring Dads Awareness Training

Trefnwyd gan:Gorwel Caring Dads
Person Cyswllt: Paul Jones
E-bost: info@pauljonesisw.co.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ymwybyddiaeth-caring-dads-awareness-training-tickets-106108407102?aff=ebdssbonlinesearch
Lleoliad: Hyfforddiant Arlein cliciwch ar y dolen uchod os gwelwch yn dda


Fforwm Galluedd Meddyliol Cenedlaethol ‘Covid-19: Amddifadu o Ryddid a Budd Gorau’

Trefnwyd gan:Essex Chambers - Fforwm Galluedd Meddyliol Cenedlaethol


Gweithdai Dysgu Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru gyfan newydd ar gyfer Addysg a Darparwyr Blynyddoedd Cynnar

Trefnwyd gan:BDPGC
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Lleoliad: Amryw


Gwerthuso’r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 16 Mawrth 2020

Trefnwyd gan:Prifysgol De Cymru
Person Cyswllt: Ceri Jenkins
E-bost: ceri.jenkins@southwales.ac.uk
Gwefan: https://wihsc.southwales.ac.uk/
Ffôn: 01443 483070
Lleoliad: Prifysgol De Cymru, Campws Glyntaff Isaf, Pontypridd

Gweithdai Dysgu Gweithdrefnau Diogelu Oedolion newydd Cymru gyfan ar gyfer Gofal Oedolion

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-workshops-for-adult-care-tickets-89219773745
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Neuadd y Dref, Ffordd Wellington, Rhyl LL18 1BA


BDPGC & NSPCC Digwyddiad Cymuned Ymarfer

Trefnwyd gan:BDPGC & NSPCC
Person Cyswllt: Hannah Cassidy
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/nwscb-nspcc-community-of-practice-event-tickets-90794822759
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Clwb Rygbi Rhyl, Ffordd Tynedydd, Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 4AQ


Gweithdai Dysgu Gweithdrefnau Diogelu Oedolion Cymru gyfan ar gyfer Gofal Oedolion

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-workshops-for-adult-care-tickets-89218891105
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon LL55 1SQ


Gweithdai Dysgu Gweithdrefnau Diogelu Oedolion newydd ar gyfer Gofal Oedolion

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-workshops-for-adult-care-tickets-89217868045
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Prifysgol Glyndwr, Wrecsam


Reflect – Symud ymlaen gyda gobaith

Trefnwyd gan:Barnardo's Cymru
Person Cyswllt: Barnardo’s Cymru
E-bost: agnieszka.antczak@barnardos.org.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/moving-forward-with-hope-symud-ymlaen-gyda-gobaith-tickets
Lleoliad: Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd


Cynhadledd Cam-Drin

Trefnwyd gan:Hugh James & NSPCC
Person Cyswllt: Katrina Hickey
E-bost: hjconference@hughjames.com
Gwefan: https://www.hughjames.com/events/national-conference-on-child-sexual-abuse-13022020
Ffôn: 029 2267 5100
Lleoliad: Hugh James, Dau Sgwâr Canolog, Caerdydd


Gweitho Gyda’n Gilydd er mwyn Diogelu Oedolion

Trefnwyd gan:Llywodraeth Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-diogelu-oedolion-safeguarding-adults-conference-tickets-85076073827
Lleoliad: Prifysgol Glyndwr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW


Achlysur Hyfforddi Prosiect Gwella Barnardos Cymru

Trefnwyd gan:Barnardo's Cymru
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/gwella-project-tickets-74089921951
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno LL31 9XX


Achlysur Hyfforddi Prosiect Gwella Barnardo’s Cymru

Trefnwyd gan:Barnardo's Cymru
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/prosiect-gwella-project-tickets-74086943041
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno LL31 9XX


Digwyddiad Blynyddol i Randdeiliaid Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus – Caerdydd

Trefnwyd gan:Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/office-of-the-public-guardian-annual-stakeholder-event-cardiff-tickets-72216853553
Lleoliad: Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 4PL


Cynhadledd Blynyddol 2019 Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Trefnwyd gan:NWSB
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Canolfan Busnes Conwy, Llandudno Junction


Hyfforddiant Diogelu Oedolion Mewn Risg ar gyfer Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon yng Nghymru – Hydref 2019.

Trefnwyd gan:Ymddiriedolaeth Ann Craft
Gwefan: https://www.anncrafttrust.org/events/safeguarding-adults-at-risk-training-for-sport-ngbs-in-wales-october-25-2019/
Lleoliad: Plas Menai, National Outdoor Centre, Caernarfon, Gwynedd LL55 1UE


Digwyddiad Ymgynghori Canllawiau Ddrafft Cadw Dysgwyr yn Ddiogel Bwrdd Diogelu Plant

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-safeguarding-childrens-board-keeping-learners-safe-draft-guida-tickets-73265648527
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Clwb Rygbi Rhyl, Ffordd Tynewydd, Rhyl LL18 4AQ


Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru a Digwyddiad Cymuned Ymarfer Camfanteisio ar Blant NSPCC

Trefnwyd gan:NWSCB & NSPCC
Person Cyswllt: Hannah Cassidy
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Canolfan Optic, Llanelwy


Digwyddiad Cymuned Ymarfer Camfanteisio ar Blant

Trefnwyd gan:NSPCC & NWSCB
Person Cyswllt: Hannah Cassidy/ Cathryn Williams
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://csecopnorthwales.eventbrite.co.uk
Ffôn: 01824 712903


Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu 2019

Trefnwyd gan:CGGC
Person Cyswllt: CGGC
E-bost: mail@cvsc.org.uk
Gwefan: http://cvsc.org.uk/cy/contact-uscontact-us/
Ffôn: 01492 534091
Lleoliad: Llyfrgell Llanrwst


Digwyddiad Cymuned Ymarfer Camfanteisio ar Blant

Trefnwyd gan:NWSCB
Person Cyswllt: NWSCB
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/north-wales-safeguarding-childrens-board-17187524336
Ffôn: 01824 712903


Sesiwn Stop it Now Trydydd Sector 29 Ebrill 2019

Trefnwyd gan:Stop It Now
Person Cyswllt: Catrin Hughes
E-bost: catrin.lhughes@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/?post_type=event&p=6409&preview=true
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Coed Pella, Bae Colwyn


RHAGLEN CARING DADS

Trefnwyd gan:Gorwel, Grwp Cynefin
Person Cyswllt: Paul Jones
E-bost: info@pauljonesisw.co.uk
Gwefan: https://mailchi.mp/23edc774be3a/caring-dads-ynys-mon-a-gwynedd-llefydd-ar-gael-places-available-318469
Lleoliad: Cyffordd Llandudno a llefydd eraill yng Ngwynedd a Mon


Digwyddiad Dysgu Hunan-Esgeuluso Gogledd Cymru

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: NWSB
E-bost: via Eventbrite
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-self-neglect-learning-event-tickets-53640287544?aff=ebdssbdestsearch
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX


Cefnogi Dyfodol Teuluoedd

Trefnwyd gan:Barnardos Cymru
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-families-futures-conference-cynhadledd-cefnogi-dyfodol-teuluoedd-tickets-56327969473
Lleoliad: Stadiwm Dinas Caerdydd


Gwrando. Gweithredu. Ffynnu: Iechyd Meddwl ac Emosiynol Plant sydd â Phrofiad o Ofal

Trefnwyd gan:NSPCC Cymru/Wales - VFCC Voices from Care Cymru
Person Cyswllt: NSPCC
E-bost: Publicaffairs.cymru@NSPCC.org.uk
Ffôn: 02921671583
Lleoliad: Gwesty Future Inn Caerdydd, Heol Hemingway, Caerdydd CF10 4AU


Digwyddiad Ymwybyddiaeth ‘Torri’r Distawrwydd’ ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Trefnwyd gan:NSPCC/NWSB
E-bost: via Eventbrite
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/professionals-breaking-the-silence-awareness-event-tickets-53640136091?aff=eac2
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno LL31 9XX


Cynhadledd Action on Elder Abuse Cymru 2019

Trefnwyd gan:Action on Elder Abuse Cymru
E-bost: confwales@elderabuse.org.uk
Gwefan: https://www.elderabuse.org.uk/Event/action-on-elder-abuse-cymru-national-conference-2019
Lleoliad: Canolfan yr Optig, Prifysgol Glyndwr, Parc Busnes Llanelwy 10am-4pm (cofrestru 9.30am)


Hybu Dinasyddiaeth Ddigidol, Llesiant a Gwydnwch i Blant a Phobl Ifanc sy’n Tyfu i Fyny mewn Byd Digidol

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
E-bost: training@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.plantyngnghymru.org.uk/digwyddiadau/archif-digwyddiadau/hybu-dinasyddiaeth-ddigidol-llesiant-gwydnwch-blant-phobl-ifanc-syn-tyfu-fyny-mewn-byd-digidol-4/
Lleoliad: Rhyl


“Cadw Ein Plant yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
Person Cyswllt: via Plant Yng Nghymru
E-bost: training@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.plantyngnghymru.org.uk/digwyddiadau/archif-digwyddiadau/cadw-ein-plant-yn-ddiogel-hyfforddiant-ir-person-dynodedig-ar-gyfer-amddiffyn-plant-33/
Lleoliad: Conwy 6 a 7 Chwefror 2019


Cyflwyniad I Gefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsrhyweddol

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
Person Cyswllt: via Plant yng Nghymru
E-bost: training@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.plantyngnghymru.org.uk/digwyddiadau/archif-digwyddiadau/cyflwyniad-gefnogi-plant-phobl-ifanc-trawsryweddol/
Lleoliad: Conwy


Digwyddiad Dysgu Ymarfer Oedolion Sydd yn Agored i Niwed

Trefnwyd gan:BGGC
Person Cyswllt: Via Eventbrite
E-bost: Via Eventrite
Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/adult-at-risk-practice-learning-event-digwyddiad-dysgu-ymarfer-oedolion-sydd-yn-agored-i-niwed-tickets-51323797861
Lleoliad: Canolfan yr Optig, Llanelwy


Cwrs Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan (wedi’i achredu)

Trefnwyd gan:FLVC
Person Cyswllt: Jane Hewson
E-bost: jane.hewson@flvc.org.uk
Ffôn: 01352 744000
Lleoliad: Corlan, Unit 3 Mold Business Park, Wrexham Road, Mold, CH7 1XP


Diogelu – Gwneud Pethau’n Iawn, Gyda’n Gilydd

Trefnwyd gan:Cyngor Bwrdeistref Sirol/CVSC/Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Person Cyswllt: CVSC
E-bost: mail@cvsc.org.uk
Ffôn: 01492 534091
Lleoliad: Clwb Cymunedol Cyffordd Llandudno Victoria Drive, Deganwy, 09.30 - 12.30


Cyflwyniad i Ddiogelu (cwrs 1/2 diwrnod)

Trefnwyd gan:FLVC
Person Cyswllt: Jane Hewson
E-bost: jane.hewson@flvc.org.uk
Ffôn: 01352 744000
Lleoliad: Corlan, Unit 3 Mold Business Park, Wrexham Road, Mold, CH7 1XP


Cynhadledd Blynyddol 2018 Ar y Cyd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru a Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: NWSB
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/nwsab-nwscb-joint-conference-2018-tickets-50444877988
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction, LL31 9XX


Gweithdy Dysgu Allweddol o Adolygiadau Ymarfer Oedolion/Plant

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Via Eventbrite
Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/key-practice-learning-from-adultchild-practice-reviews-workshop-tickets-48641772852
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, Conwy


Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu

Trefnwyd gan:Cyngor Bwrdeistref Sirol/CVSC
Person Cyswllt: CVSC
E-bost: mail@cvsc.org.uk
Ffôn: 01492 534091
Lleoliad: LLyfrgell Llanrwst


Cam-fanteisio a Cham-drin Rhywiol Ar Blant yng Nghymru

Trefnwyd gan:Cymorth i Fenywod Cymru mewn partneriaeth â’r Ganolfan Drais a Chymorth Rhywiol (RASASC)
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/child-sexual-exploitation-abuse-in-wales-improving-prevention-protection-and-provision-of-support-tickets-49211782767
Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW


Lansio Cynllun Herbert – Oedolion Sydd Yn Mynd Ar Goll

Trefnwyd gan:Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru/Heddlu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: Book via Eventbrite
Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/launch-of-the-herbert-protocol-missing-adults-tickets-48363437343


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ‘Caring Dads’ ar gyfer cyfeirwyr

Trefnwyd gan:Gorwel
Person Cyswllt: Gorwel/Eventbrite
E-bost: gorwel@gorwel.org
Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/hyfforddiant-ymwybyddiaeth-caring-dads-awareness-training-tickets-45838178225
Ffôn: 01248 750903
Lleoliad: Gorwel, Llangefni.


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ‘Caring Dads’ ar gyfer cyfeirwyr

Trefnwyd gan:Gorwel
Person Cyswllt: Gorwel/Eventbrite
E-bost: gorwel@gorwel.org
Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/hyfforddiant-ymwybyddiaeth-caring-dads-awareness-training-tickets-45838142117
Ffôn: 01248 750903
Lleoliad: Galeri, Caernarfon


Ymgyrch Shield Seminar

Trefnwyd gan:Heddlu Gogledd Cymru
Person Cyswllt: John Gage
E-bost: John.Gage@nthwales.pnn.police.uk
Lleoliad: OpTIC, Parc Busnes Llanelwy, Ffordd William Morgan, Llanelwy LL17 OJD


Gweithdy Rhanbarthol Ymddygiad Rhywiol Niwediol BDPGC

Trefnwyd gan:BDPGC
Person Cyswllt: Hannah Cassidy
E-bost: regionalsafeguarding@denbighshire.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/nw-safeguarding-childrens-board-harmful-sexual-behaviour-regional-overview-tickets-45021605835
Ffôn: 01824 712903
Lleoliad: Ystafell Gynhadledd, Canolfan yr Optig, Parc Busnes Llanelwy, LL17 0JD


DIGWYDDIAD YMGYNGHORI CAM-DRIN DOMESTIG

Trefnwyd gan:Swyddfa Gartref & Gweinyddigeth Cyfiawnder
E-bost: domesticabuseconsultation2018@homeoffice.gsi.gov.uk
Ffôn: 029 2087 1736
Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND


CYNHADLEDD RANBARTHOL CAMFANTEISIO’N RHYWIOL AR BLANT

Trefnwyd gan:NSPCC & NWSCB
Person Cyswllt: Cathryn Williams
E-bost: nspccnorthwales@nspcc.org.uk
Ffôn: 01745 772100
Lleoliad: Deeside 6th, Coleg Cambria, Golftyn Lane, Connah's Quay CH5 4BH


BASPCAN Training Event

Trefnwyd gan:BASPCAN
Person Cyswllt: Maureen Gordon
E-bost: conferences@baspcan.org.uk
Gwefan: https://www.baspcan.org.uk/event/promoting-positive-parenting-help-make-world-peaceful-place/
Ffôn: 01904 613605
Lleoliad: Pierhead, Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1NA


Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 3 trwy Agored Cymru

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
E-bost: info@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/understanding-safeguard-welfare-children-young-people-accredited-training-level-3-agored-cymru-7/
Ffôn: 01286 677570
Lleoliad: Conwy


Cyflwyniad i Hunan-niweidio a Hunanladdiad

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
E-bost: info@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/introduction-self-harm-suicide/
Ffôn: 01286 677570
Lleoliad: Conwy


“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
E-bost: info@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/keeping-children-safe-training-designated-person-child-protection-22/#ticketsForm
Ffôn: 01286 677570
Lleoliad: Aberystwyth


Lawnsiad CASCADE o Adolygiad Cymru ar Diogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol

Trefnwyd gan:ExChange
Person Cyswllt: Booking via Eventbrite @ Wales https://www.eventbrite.co.uk/e/cse-guidance-review-launch-event-lansiad-rhyl-tickets-38762845715
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cse-guidance-review-launch-event-lansiad-rhyl-tickets-38762845715
Lleoliad: Neuadd y Dref Rhyl, Ffordd Wellington, Y Rhyl LL18 1BA


Gogledd Cymru: ACE ar Waith

Trefnwyd gan:Adverse Childhood Experiences (ACE) Support Hub, Cymru Well Wales
E-bost: ACE@wales.nhs.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-aces-in-practice-tickets-38587760029?aff=es2


Diogelu Mewn Chwaraeon: Cymryd Cyfrifoldeb – Cymryd Camau

Trefnwyd gan:Llywodraeth Cymru/Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol
Person Cyswllt: Booking via website
E-bost: via website
Gwefan: https://goo.gl/rtXSBx
Lleoliad: Stadiwm Principality, Caerdydd


Stopio AMSER Ar-lein – Cymerwch EILIAD – Cymerwch Reolaeth – Pecyn Gweithgaredd Atal Arddangos Ar-lein

Trefnwyd gan:NSPCC
Person Cyswllt: Paula Bailey
E-bost: nspccnorthwales@nspcc.org.uk
Ffôn: Please email to book your place: nspccnorthwales@nspcc.org.uk
Lleoliad: Neuadd y Dref Rhyl, Ffordd Wellington, Rhyl, LL18 1BA. 2-4 o’r gloch,


Hyfforddiant Diogelu Oedolion

Trefnwyd gan:Key Training Academy
Person Cyswllt: Laura or Caroline on 0333 241 2626.
E-bost: enquiries@keytrainingacademy.com
Gwefan: http://www.keytrainingacademy.com/
Ffôn: 0333 241 2626.
Lleoliad: Llanfairfechan - 9am tan 12pm


ADSS Cymru – Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cenedlaethol 2017

Trefnwyd gan:ADSS Cymru
Person Cyswllt: ADSS Cymru
Gwefan: http://www.adsscymru.org.uk/events-list/national-social-services-conference-2017-nssc17/
Lleoliad: Venue Cymru


Cynhadledd Tlodi Plant Genedlaethol 2017

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
Person Cyswllt: Children in Wales
E-bost: info@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/items/category/open-training/
Lleoliad: Lleoliad a manylion pellach i'w cadarnhau


“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Trefnwyd gan:Children in Wales
Person Cyswllt: Children in Wales
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/keeping-children-safe-training-designated-person-child-protection-18/
Lleoliad: Conwy


NSPCC – Graded Care Profile 2: Mesur Gofal, Helpu Teuluoedd

Trefnwyd gan:NSPCC
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/gcp2-measuring-care-helping-families-mesur-gofal-helpu-teuluoedd-conwy-tickets-33987786384
Lleoliad: Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX


Youth Homelessness: All I want is a Roof Over my Head

Trefnwyd gan:Children in Wales
Person Cyswllt: Children in Wales
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/youth-homelessness-i-want-roof-head-2/
Lleoliad: Conwy


Pobl Ifanc LHDTC: Gwneud pethau’n gwbl glir

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
Person Cyswllt: Children in Wales
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/young-lgbtq-people-making-perfectly-queer/
Lleoliad: Conwy


“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” – Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Trefnwyd gan:Children in Wales
E-bost: training@childreninwales.org.uk
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/keeping-children-safe-training-designated-person-child-protection-12/
Lleoliad: Rhyl


Rheoli Pobl Ifanc sy’n Ymddwyn mewn Ffordd

Trefnwyd gan:Barnardos
Person Cyswllt: Kathy Stephens
E-bost: kathy.stephens@wrexham.gov.uk
Lleoliad: LR2, Campws Llaneurgain, Prifysgol Glyndŵr, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, CH7 6AA


Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?

Trefnwyd gan:Children in Wales
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/matters-children-young-people-conversation/


Rheoli Pobl Ifanc sy’n Ymddwyn mewn Ffordd

Trefnwyd gan:Barnardos
Person Cyswllt: Kathy Stephens
E-bost: kathy.stephens@barnardos.org.uk
Lleoliad: Canolfan Gymunedol Wellington, Ffordd Wellington, Rhyl, LL18 1LE


Rheoli Pobl Ifanc sy’n Ymddwyn mewn Ffordd

Trefnwyd gan:Barnardos
Person Cyswllt: Kathy Stephens
E-bost: kathy.stephens@barnardos.org.uk
Lleoliad: Cymdeithas Hosteli Ieuenctid Conwy, Larkhill, Ffordd Pas Sychnant, Conwy LL32 8AJ


Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau: Pam nad yw’r Cyffuriau’n Gweithio?

Trefnwyd gan:Children in Wales


HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM – Y Darlun Ehangach: Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Wrecsam


Hyfforddiant Rhad Ac Am Ddim – Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc

Trefnwyd gan:Children in Wales
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/putting-participation-practice-young-people-p-m/
Lleoliad: Aberystwyth


HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM – Y Darlun Ehangach: Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Trefnwyd gan:Children in Wales


Rheoli Pobl Ifanc sy’n Ymddwyn mewn Ffordd

Trefnwyd gan:Barnardos
Person Cyswllt: Kathy Stephens
E-bost: kathy.stephens@barnardos.org.uk
Lleoliad: Stiwdio 2, Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SQ


HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM – Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc

Trefnwyd gan:Children in Wales


Rheoli Pobl Ifanc sy’n Ymddwyn mewn Ffordd

Trefnwyd gan:Barnardos
Person Cyswllt: Kathy Stephens
E-bost: kathy.stephens@barnardos.org.uk
Lleoliad: Canolfan Ebeneser, Stryd y Bont, Llangefni, LL77 7PN


Ymddygiad Hunan Niweidiol: Gwella ymatebion a lleiafu niwed

Trefnwyd gan:Children in Wales
Gwefan: http://www.childreninwales.org.uk/item/self-harming-behaviours-improving-responses-minimising-harm-2/


Stop it Now! Cymru a Parents Protect! – Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bwrdeistref Conwy

Trefnwyd gan:Stop It Now! Cymru
Person Cyswllt: Gillian Jones
E-bost: gjones@stopitnow.org.uk
Ffôn: 07803 629628
Lleoliad: Neuadd y Dref Bae Colwyn , Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TE


Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

Trefnwyd gan:Plant yng Nghymru
Lleoliad: Rhyl


Deall Sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs achrededig lefel 2 trwy Agored Cymru

Trefnwyd gan:Children in Wales


Stop it Now! Cymru a Parents Protect! – Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bwrdeistref Conwy

Trefnwyd gan:Stop It Now! Cymru
Person Cyswllt: Gillian Jones
E-bost: gjones@stopitnow.org.uk
Ffôn: 07803 629628


Cadw Plant yn Ddiogel 2017

Trefnwyd gan:Mae Plant yng Nghymru, mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru


Cyflwyniad i Ganlyniadau Meddal a’r Pellter a Ddeithiwyd

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Rhyl


DIGWYDDIAD AM DDIM – Cynnwys y Trydydd Sector wrth Wella Llesiant Emosiynol a Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru

Trefnwyd gan:Children In Wales
Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy


Stop it Now! Cymru a Parents Protect! – Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bwrdeistref Conwy

Trefnwyd gan:Stop It Now! Cymru
Person Cyswllt: Gillian Jones
E-bost: gjones@stopitnow.org.uk
Ffôn: 07803 629628
Lleoliad: Neuadd y Dref Bae Colwyn , Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TE


Cynhadledd Flynyddol Bwrdd Diolgelu Plant Gogledd Cymru 2016

Trefnwyd gan:North Wales Safeguarding Children Board
Person Cyswllt: Bethan Jones
E-bost: bethan.mary.jones@conwy.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-safeguarding-board-annual-conference-2016-tickets-26602545931
Ffôn: 07826876979
Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno


“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” – Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Rhyl


Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE)

Trefnwyd gan:Children in Wales


HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM – Rhoi Cyfranogiad ar Waith i Bobl Ifanc

Trefnwyd gan:Children in Wales


Cynhadledd Alcohol Concern Cymru : Achub Einioes

Trefnwyd gan:Alcohol Concern Cymru


Stop it Now! Cymru a Parents Protect! – Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bwrdeistref Conwy

Trefnwyd gan:Stop It Now! Cymru
Person Cyswllt: Gillian Jones
E-bost: gjones@stopitnow.org.uk
Ffôn: 07803 629628
Lleoliad: Neuadd y Dref Bae Colwyn , Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TE


Stop it Now! Cymru a Parents Protect! – Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bwrdeistref Conwy

Trefnwyd gan:Stop It Now! Cymru
Person Cyswllt: Gillian Jones
E-bost: gjones@stopitnow.org.uk​
Ffôn: 07803 629628
Lleoliad: Neuadd y Dref Bae Colwyn , Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TE


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ‘Caring Dads’ ar gyfer cyfeirwyr

Trefnwyd gan:Gorwel


HYFFORDDIANT RHAD AC AM DDIM – Rhoi Cyfranogiad ar Waith

Trefnwyd gan:Children in Wales


Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Y Rhyl


Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Plant a Phobl Ifanc

Trefnwyd gan:Steps Training
E-bost: rebecca.lewis@steps-training.co.uk
Ffôn: 02920 095300
Lleoliad: St Line House, 60 Mount Stuart Square, Caerdydd CF10 5LR


“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” – Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Trefnwyd gan:Children in Wales


Gweithio’n Gadarnhaol gyda Phlant Awtistig yn y Blynyddoedd Cynnar

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Caerdydd


Arferion Traddodiadol Niweidiol

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Caerdydd


Hawliau Plant a Chyfranogiad

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin


Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Trefnwyd gan:Children in Wales


Camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE)

Trefnwyd gan:Children in Wales
E-bost: training@childreninwales.org.uk
Lleoliad: Holywell


Cefnogi Rhieni i Amddiffyn Plant Ar-lein

Trefnwyd gan:Children in Wales
Lleoliad: Treffynnon


Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc – Cwrs Achrededig Lefel 2 trwy Agored Cymru

Trefnwyd gan:Children in Wales
E-bost: training@childreninwales.org.uk
Lleoliad: Rhyl


Cudd – Hyfforddiant ar yr adnodd ar-lein ar Gamfanteisio Rhywiol ar Blant 16fed a 17fed Chwefror 2016

Trefnwyd gan:Llywodraeth Cymru & Barnardos Cymru
Gwefan: http://barnardos-cymru-training-2016.eventbrite.co.uk
Lleoliad: Swyddfa Llywodraeth Cymru, Sarn Fynach, Cyffordd Llandudno


Sioe Adolygiad Ymarfer Plant – Caernarfon

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Eleri Ann Jones
E-bost: eleriannjones@gwynedd.gov.uk
Gwefan: http://child-practice-reviews-roadshow-caernarfon.eventbrite.co.uk


Sioe Adolygiad Ymarfer Plant – Llandudno

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Eleri Ann Jones
E-bost: eleriannjones@gwynedd.gov.uk
Gwefan: http://child-practice-reviews-roadshow-llandudno.eventbrite.co.uk


Sioe Adolygiad Ymarfer Plant – Wrecsam

Trefnwyd gan:BDGC
Person Cyswllt: Eleri Ann Jones
E-bost: eleriannjones@gwynedd.gov.uk
Gwefan: https://child-practice-reviews-roadshow-wrexham.eventbrite.co.uk
Lleoliad: Wrecsam


Cynhadledd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 2015

Trefnwyd gan:NWSB
Person Cyswllt: Sara Lloyd Evans
E-bost: sara.lloyd.evans@conwy.gov.uk
Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-safeguarding-board-annual-conference-tickets-16330579202
Lleoliad: Venue Cymru


Cynhadledd 2016 Alcohol Concern Cymru : Achub Einioes

Trefnwyd gan:http://www.alcoholconcern.org.uk/abertawe2016/
Lleoliad: Gwesty'r Grand Abertawe


Leave a Comment