BDGC Adroddiad Blynddol 2021 /2022

Pauline Bird

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol gynhyrchu Adroddiad Blynyddol i dynnu sylw at y graddau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi gweithredu ei gynllun blynyddol diweddaraf. Felly, mae’n bleser gennym gyflwyno ein adroddiad blynyddol ar gyfer Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru ar gyfer 2021/2022.

BDGC-Adroddiad-Blynddol-2021-2022-Cym.pdf

Leave a Comment