Briff 7 Munud

Pauline Bird

Dros y misoedd nesaf bydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn datblygu briff 7 munud fel cymorth dysgu i’w ddefnyddio ar gyfer goruchwyliaeth, cyfarfodydd tîm neu i atgoffa am y prif faterion sy’n ymwneud â thema arbennig neu fater presennol.    Gallwch ddod o hyd i’r rhain ar ein tudalen Adnoddau yma

Leave a Comment