Cadw’n Ddiogel Ar-lein

Pauline Bird

Mae technoleg yn rhan ganolog o’n bywydau a thra rydym yn gwybod y gall roi’r arfau a’r cyfleoedd i bobl sy’n cam-drin i reoli, olrhain a cham-drin, fe all hefyd fod yn ffynhonnell bwysig o gefnogaeth a gwybodaeth ar ddiogelwch i ddioddefwyr camdriniaeth.

Yn y gorffennol, roedd cynllunio diogelwch o amgylch technoleg yn canolbwyntio ar ddioddefwyr camdriniaeth gan leihau eu defnydd o dechnoleg a dileu eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a chael gwared ar eu ffonau clyfar. Mae hyn nid yn unig yn afrealistig ond mae’n cosbi dioddefwr y gamdriniaeth ac yn eu torri oddi wrth eu rhwydweithiau cymdeithasol a chefnogol, gan eu gadael yn ynysig. Yn hytrach, rydym ni’n argymell siarad gyda’ch cleient ynglŷn â defnyddio technoleg yn ddiogel a chymryd rhai camau syml i fynd i’r afael â diamddiffynedd.

Cadw’n Ddiogel Ar-lein

Gall Technoleg Alluogi a Grymuso Camdrinwyr Domestig

Leave a Comment