Cyfraith Achosion: Celcio, gallu a budd pennaf: Awdurdod Lleol v X [2023] EWCOP

Pauline Bird

Pan mae’n dod i gelcio, mae gan awdurdodau lleol nifer o ddewisiadau. Mewn achosion ble mae ymdrechion i ymgysylltu â’r unigolyn wedi profi i fod yn ofer, gallai fod yn anochel i ddefnyddio mesurau ymgysylltu gorfodol. Yn yr achos hwn, roedd llywodraeth leol yn gofyn am ganiatâd i fynd â rhywun allan o’u tŷ eu hunain fel y gellir gwneud atgyweiriadau hanfodol i fynd i’r afael â materion cysylltiedig â chelcio. Mae’r Llys Gwarchod wedi mynd i’r afael â mater celcio mewn dau achos a gofnodwyd yn unig.

Gallwch ddarllen mwy am yr achos hwn: yma.

Leave a Comment