Gam-drin Pobl Hŷn – Niwed Cudd

Pauline Bird

Mewn partneriaeth â Dewis Choice, mae Bwrdd Diogelu Oedolion Norfolk wedi creu darn wedi ei animeiddio i dynnu sylw at yr heriau unigryw a wyneba pobl hŷn sydd wedi dioddef cam-drin domestig ac wedi goroesi. Defnyddir y gwaith byr hwn fel adnodd i helpu oedolion hŷn a’u teuluoedd i adnabod cam-drin domestig a cheisio cymorth a chefnogaeth.

Gadael sylw