Gwirio eich Meddyliau – dolenni Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Hannah Cassidy

Animeiddiadau byr/GIF ar gyfer rhieni a gofalwyr – generig – mae’n iawn gofyn am gymorth.  Isod mae dolen ar gyfer WeTransfer i bob ased (rhai wedi talu amdano a rhai organig): https://we.tl/t-RfL2yVJiwu

Animeiddio i bobl ifanc – diogelu – rydyn ni yma i’ch cefnogi chi. Mae’r animeiddiad byr hwn wedi’i greu ar gyfer pobl ifanc. Mae’n ffordd o roi gwybod iddynt eu bod wedi cael eu clywed, bod eu lleisiau wedi cyfrannu at bolisi newydd, a bod cefnogaeth ar gael. https://youtu.be/YT-tftwYUzg

Leave a Comment