Wythnos Diogelu Genedlaethol Cymru 13 – 17 Tachwedd 2023

Pauline Bird

Mae diogelu yn ymwneud â diogelu plant bregus ac oedolion rhag camdriniaeth ac esgeulustod a sicrhau eu lles. Mae sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i fyw bywydau llawn a hapus hefyd yn rhan bwysig o ddiogelu.

Bydd yr Wythnos Diogelu yn gweld ystod o weithgareddau ledled Cymru y mae aelodau’r gweithwyr proffesiynol a diogelu gweithwyr yn cael eu hannog i fynychu.

Leave a Comment