Wythnos Genedlaethol Diogelu – 14 – 18 Tachwedd 2016 – Conwy

Bethan Jones

Updated on:

Fel rhanbarth cytunodd Gogledd Cymru i ganolbwyntio ar Ddiogelu Oedolion gan fod Cynhadledd Plant eisoes yn cael ei threfnu ar gyfer mis Hydref. Bydd pob Awdurdod Lleol yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau codi ymwybyddiaeth yn ystod yr wythnos hon, gyda digwyddiadau yn cael eu trefnu a’u cefnogi gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid eraill. Bydd gwybodaeth ynglŷn â Cham-Drin Domestig, Masnachu Mewn Pobl, Caethweision Modern, Seibrdroseddu, Camfanteisio’n rhywiol ar blant ayb.

Gweler isod am ddigwyddiadau yn Conwy:

         
Dydd Llun 14 Tachwedd 09:30 11:00 Lansio protocol oedolion ar goll Venue Cymru, Conwy Darparwyr Cartref Gofal
Dydd Llun 14 Tachwedd 11:30 – 13.00 Lansio protocol oedolion ar goll Venue Cymru, Conwy Gweithwyr Proffesiynol Aml-Asiantaeth
Dydd Mercher 16 Tachwedd 10:00-12:00  Gweithdy Maethu ar y cyd â Barnardos (cam-fanteisio’n rhywiol ar blant) Yr Interchange, Conwy Gofalwyr Maeth
Dydd Iau 17 Tachwedd 10:00 13:00 Cynhadledd Diogelu Oedolion – APR – ffactor cael gwared â’r ofn Gwesty Kinmel Manor, Ffordd Llan San Siôr, Abergele Ymarferwyr
Dydd Gwener 18 Tachwedd Yn y bore Oedolyn mewn hyfforddiant risg Clwyb Rugbi, Llandudno, Conwy Darparwyr
Dydd Gwener 18 Tachwedd 13:30 – 15.30 Agenda Diogelu Cenedlaethol – Beth yw Diogelu Rhai enghreifftiau o achos Oedolion Mewn Perygl Plant mewn Perygl Mathau o gam-drim Darlun lleol Adrodd am bryderon Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos: David Lewis & Chris Walker Myfyrwyr Lefel 4 AU Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 12:00 Digwyddiad Codi Ymwybyddiaeth am Ddiogelu RGC 1404 v RFC Caerdydd Parc Eirias, Bae Colwyn Y Cyhoedd
14 – 18 Tachwedd Trwy’r wythnos Negeseuon Diogelu Oedolion wedi eu cynnwys mewn newyddlenni staff Conwy Staff
14 – 18 Tachwedd Trwy’r wythnos Arweinwyr Dynodedig yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ar draws adrannau Conwy Staff
14 – 18 Tachwedd Trwy’r wythnos Neges Wythnos Diogelu Cenedlaethol ar sgriniau gliniadur Conwy Staff
14 – 18 Tachwedd Trwy’r wythnos Canolfannau Hamdden ar draws CBSC – bydd staff yn gwisgo’r bathodyn ‘Rwy’n cefnogi Wythnos Diogelu’ a bydd gwybodaeth ar gael mewn canolfannau hamdden Conwy Staff a’r Cyhoedd

Gadael sylw