Ymgynghoriad – Diwygio’r canllawiau statudol ynglŷn ag adolygu lladdiadau domestig.

Pauline Bird

Updated on:

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn pobl ynglŷn â fersiwn diwygiedig o’r canllawiau statudol ar Adolygu Lladdiadau Domestig

Ceisir sylwadau gan:

  • bobl a sefydliadau sy’n ymwneud â chydlynu adolygiadau o laddiadau domestig, eu cynnal a chymryd rhan ynddynt
  • pobl y mae camdriniaeth ddomestig angheuol wedi effeithio arnynt ac sydd efallai’n cyfrannu at adolygiad o laddiad domestig.

How to respond

Leave a Comment