Bwlio Ar-Lein

Pauline Bird

Adroddodd plant a phobl ifanc mai Bwlio Ar-lein (a elwir gynt yn ‘Seiber-fwlio’) yw eu prif bryder. Gall fod ar sawl ffurf wahanol ac fel arfer mae’n estyniad o weithgarwch bwlio arall.

A fyddech chi’n gwybod sut i ymateb i ddatgeliad am fwlio ar-lein?

Helplines

Leave a Comment