Caethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn Pobl Llwybrau Atgyfeirio

Pauline Bird

North Wales Protocols

Dylai dioddefwyr caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl gael eu hamddiffyn, gyda’r cymorth sydd ei angen arnynt i wella a chael mynediad at y cyfiawnder y maent yn ei haeddu.

Mae llwybrau atgyfeirio yn darparu dealltwriaeth o’r system bresennol sydd ar waith i helpu dioddefwyr a dealltwriaeth o gyfrifoldebau pawb.

Mae Llywodraeth Cymru, Uned Caethwasiaeth Fodern y Swyddfa Gartref, yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol a nifer o sefydliadau eraill wedi cynhyrchu canllawiau a siartiau proses sydd wedi’u hanelu at y rheini a allai ddod ar draws dioddefwr posibl o gaethwasiaeth fodern neu fasnachu mewn pobl. Felly er mwyn osgoi ailadrodd a defnyddio cyngor arbenigol bydd y ddogfen hon yn cysylltu â dogfennau a sefydliadau cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Dylid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr â Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019 a Llwybr Caethwasiaeth Fodern Cymru 2020, y bydd y llwybr hwn y tu ôl iddo fel llwybr a gadarnhawyd yn lleol. Llwybrau Atgyfeirio https://www.diogelu.cymru/cy/

Leave a Comment