Cam-drin rhwng Cyfoedion

Pauline Bird

Mae cam-drin cyfoedion yn unrhyw fath o gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol ac ariannol, a rheolaeth orfodol. ymarfer rhwng plant, ac o fewn plant. perthnasoedd (agos-atoch ac agos-atoch), cyfeillgarwch a chymdeithasau cyfoedion ehangach.

Geisio cyngor arbenigol:

Live Fear Free Helpline

Llinell Gymorth Genedlaethol Byw Heb Ofn 0808 80 10 800 / info@livefearfreehelpline.wales

Llinell Gymorth BAWSO (sefydliad arbenigol I Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig) 0800 73 18 147 / info@bawso.org.uk

Leave a Comment