Priodas Dan Orfod

Pauline Bird

Priodas dan orfod yw un a gynhelir heb gydsyniad rhydd a llawn un o’r bobl neu’r ddau ohonynt. Mae unrhyw un sy’n cael ei orfodi i briodi yn wynebu risg o niwed sylweddol. Nid yw priodas dan orfod byth yn dderbyniol.

Yn aml, dim ond un cyfle sydd i atal priodas dan orfod rhag digwydd.

Uned Priodasau Dan Orfod: 0207 008 0151 fmu@fco.gov.uk

Llinell Gymorth 24/7 Bawso: 0800 7318 147 info@bawso.org.uk

Karma Nirvana: 0800 5999 247 info@karmanirvana.org.uk

Live Fear Free Helpline Logo
Welsh Women's Aid Logo

Leave a Comment