Protocol Hunan Esgeulustod Gogledd Cymru

Pauline Bird

Mae’r protocol hunan-esgeuluso rhanbarthol newydd hwn yn darparu fframwaith o ymyrraeth gan dynnu ar ymagweddau arfer gorau gan gyfeirio at y cyd-destun cyfreithiol i atal oedolion sy’n hunan-esgeuluso rhag dod i niwed o’i ganlyniad.

Mae’n cynnig arweiniad i staff gweithredol a rheolwyr ar sut y dylid mynd i’r afael ag anghenion neu broblemau oedolion sy’n anodd ymgysylltu â nhw ac sy’n esgeuluso’u hunain. Mae’n awgrymu mai gwaith partneriaeth amlasiantaethol yw’r dull mwyaf ffafriol i asesu a rheoli risgiau ac ar gyfer ymgysylltu gyda’r oedolyn.

Polisïau a Gweithdrefnau – Oedolion

 

 

Gadael sylw