Rheolaeth Drwy Orfordaeth

Pauline Bird

Mae’n batrwm ymddygiad sy’n ceisio dwyn rhyddid oddi ar y dioddefwr, eu synnwyr o’u hunain.

Mae’n disgrifio’r amrywiaeth eang o weithredoedd rheoli gan gynnwys trin, dychryn, rheolaeth rywiol, golau nwy (math o gamdriniaeth seicolegol sy’n gwneud i’r dioddefwr amau eu cof, canfyddiad a challineb).

“Nid yn unig mae rheolaeth drwy orfodaeth y cyd-destun mwyaf cyffredin o ran camdrin merched, mae hefyd yr un mwyaf peryglus” – Stark 2007

Live Fear Free Helpline


Leave a Comment