Wythnos Diogelu Cenedlaethol – 14-18 Tachwedd 2022

Pauline Bird

Mae gan bawb ran i’w chwarae wrth ddiogelu oedolion a phlant diamddiffyn!

Os bydd rhywbeth yn ymddangos yn anghywir – mae’n debygol ei fod.

Yn ystod Wythnos Diogelu Cenedlaethol rydym am godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddiogelu a sut y gall pawb ohonom chwarae rôl o ran cefnogi pobl ddiamddiffyn.

I nodi Wythnos Diogelu Genedlaethol, mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi trefnu digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar ddiogelu.

Rhaglen Wythnos Diogelu

Leave a Comment